RecSports Việt Nam

BLOG

Chào mừng địa danh cấp tỉnh thứ 2 sau Hà nội triển khai Snookball

05/10/2017

-

Nguyễn Phương Tùng

-

0 Bình luận

18h ngày 5 tháng 10 năm 2017 Sơn La là địa danh cấp tỉnh thứ 2 sau Hà nội có các hoạt động triển khai môn thể thao phối hợp Snookball-Footpool của Việt Nam Recreational & Hybrid Sports (http://recsports.vn) Chúc mừng phong trào thể dục thể thao Tỉnh Sơn La

 

TAGS :

Bình luận của bạn

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC