RecSports Việt Nam

Tất cả tin tức

Thúc Đẩy Phát Triển Du Lịch Gắn Kết Thể Thao

Thúc Đẩy Phát Triển Du Lịch Gắn Kết Thể Thao

Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch gắn với thể thao, trong khuôn khổ Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ năm (ABG5) tại TP Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) và...

19/03/2019 0